גדוד סיור 87 - מרשם קרב  14-7  באוקטובר 1973

[7-8 באוקטובר ת"פ אוגדה 143, 14-9 באוקטובר ת"פ חטיבה 14]

________________________________________________________________________________________________

 

גדוד סיור 87 - מרשם קרב 22-14  באוקטובר 1973

[ת"פ חטיבה 14, חט' 247 (צנחנים)]