גדוד סיור 87      

הגדוד שהוביל אל הצליחה והמפנה

כתבה במוסף של "מעריב" ליום כיפור תשס"ו - 2005

גרסה להדפסה

1

2

3

4

5

6

7

כתבה במוסף של "ידיעות" ליום כיפור תשס"ו - 2005

1

2

3

4

5

6