ילדי ההפקר

 

                              מאת: איציק כהן (המכונה "כורש הגדול")

א.

אנו ילדי ההפקר של אוקטובר 1973

הילדים בהם דבק חטאת

המתים

ואותות עשן אש ודם

אנו הילדים

שלא קמנו

וגם אחר שלושים

עדיין באבלינו

עטויים שק

ריאותינו ספוגי עשן ודמע

בשרנו מצולק

עינינו מסרבות דָרום לעד

הלב מדמם דרך קבע

 

ב.

אנו ילדי ההפקר

שהגיעו חדורי קרב ממשב ששה ימים

ביוני 1967

והתעוורו באוקטובר 1973

כן, אנו הילדים

אנו הילדים

ששמעו את חבריהם זועקים מתים

ולא יכלו להושיע

אנו הילדים שראינו

פצועים ננטשים

נשק מופקר

בריחה

 

ג.

אנו ילדי ההפקר המחוקים

בשערינו כבר שיבה

הילוכינו מעט כבד ויגע

מיטב חברינו חקוקים באבן

אין לנו מרפא

ולא

שכחה

אנו שותתי הדם

ילדי ההפקר

 

ד.

אנו שלעולם לא חזרנו מאוקטובר 1973

 

 

יצחק כהן 9/10/2007

גדוד 184, ח' 14

(מאומץ, גדוד סיור 87)

                 כתוב למשורר                                 חזרה לדף הבית