הקרב נגמר אך עוד לא תם - סיפורו של גדוד סיור 87

כתב: יאיר ליטביץ, מ"מ 1, פלוגה ג'

 

שנים של אין - ימים של שוא,

יצא הגדוד וטרם שב,

עדיין לא נקרא לחזור -

עליו עוד לא פקדו עצור!

 

בשדות הקטל שם כרע         

שומר בסוד מה שקרה,

רובץ הגדוד נותר עזוב -

נשאר סיפור שלא כתוב!

 

רק  מעט מההיסטוריה -

בטרם קרב שינו תיאוריה,

סיור צריך היות אחרת -

הוקם הגדוד כך לתפארת!

 

אי שם מבין גבעות החול,

עדיין מהדהד הקול -

נוטש, נחלץ - הכלי בוער,

בעיצומו של קרב סוער!

 

מכישוף עד חמדיה

הגדוד בולם אויב מגיע,

מעטים מול רבים מכלים באויב -

נפגעים וקמים גם אם זה כואב!

 

מגלה התפר פותח השער

הגדוד מוביל בליל הסער,

בולש ותר אחר אורב -

היכן ממתין לו האויב,

 

יוצא הגדוד לקרב אחרון

על ציר טרטור חוצה לקסיקון,

לפנות הבוקר האיום -

בטרם עלה שחר של יום,

 

אל תוך הצומת הארור

ניצתה האש כמו מגפרור,

ליד המתין אויב אכזר

היכה בגדוד שלא חזר,

 

בארץ הדיונות בין עמק וגבע

לחם גדוד סיור שמונים ושבע,

נעלם במורשת לא הטביע חותם -

הגדוד שהוביל לוחמים אל מותם!

 

עדיין מהדהד קולם

שלא ישמע עוד לעולם,

הקרב נגמר אך עוד לא תם -

אתם זיכרו, נשארנו שם!

 

 

                 כתוב למשורר                                 חזרה לדף הבית