גדוד סיור 87      

הגדוד שהוביל אל הצליחה והמפנה

 

ראש הממשלה זוכר את גדוד הסיור.

ב- 18 בנובמבר נפגש ראש הממשלה עם מספר קצינים שלחמו בשורות גדוד הסיור של אוגדה 143, האוגדה עליה פיקד במלחמת יום הכיפורים.

 גדוד זה, גדוד סיור 87, עמד ב-8 באוקטובר לבדו מול כח מצרי גדול ומנע ממנו לכבוש רכס גבעות שהווה שטח חיוני לצליחה העתידית, חדר בליל ה- 9-10 באוקטובר אל מאחורי קווי האויב ואיתר את ה-"תפר" בין הארמיות המצריות, השתתף בהדיפת המתקפה המצרית ב-14 באוקטובר, והוביל במבצע הצליחה, מבצע "אבירי לב", את כל כוחות האוגדה אל התעלה. בקרב לילי אכזרי מסביב לצומת חיוני באיזור החווה הסינית סבל הגדוד אבידות כה קשות, עד שחדל להתקיים כמסגרת לוחמת, וגדוד סיור 87 נמחק מהסד"כ של צה"ל. ברם, רוב לוחמיו ששרדו הצטרפו ליחידות אחרות והמשיכו בלחימה; חלקם נפגעו ואף נהרגו עד שוך הקרבות.  45 מלוחמי הגדוד נפלו בקרבות, ביניהם שני מג"דים ושני מ"פים ועוד כ-70 נפצעו, כל זה מגוף לוחם של כ-250 חיילים וקצינים.

 מכיוון שהגדוד היה יחידת מילואים שהוקמה בחופזה 5 חודשים לפני המלחמה, והתפרק בעקבות הקרב בליל ה-15-16 באוקטובר, נותרו לוחמיו הפזורים "מחוסרי בית", ללא מורשת יחידה, וללא אתר הנצחה. גדוד 87 אף נמחק כליל מרשומות שלישות צה"ל.

 קבוצה קטנה של קצינים וחיילים מלוחמי היחידה החליטה לפני כשנה לגאול את מורשת גדוד סיור 87 מהשיכחה. הם התחילו לפעול לאיתור הלוחמים, רישום ההיסטוריה של היחידה, וארגון כנס לוחמים אשר יתקיים באתר "יד לשריון" בלטרון ב-19 במאי 2005. הקבוצה פנתה לראש הממשלה בהקשר זה, בהיותו מפקדם במלחמה, ושמחו מאוד כאשר זימן אותם לפגישה אישית עימו.

 הפגישה נערכה בלשכתו בתל-אביב כשיח לוחמים על כוס קפה. ראש הממשלה העלה על נס את התרומה הייחודית של גדוד הסיור להשגת המפנה במלחמה, הזכיר את מפקדי היחידה שנפלו בקרבות, ובירך את הנוכחים על יוזמתם לשימור מורשת גדוד הסיור.

בפגישה השתתף גם אלוף (מיל') חיים ארז, יו"ר עמותת "יד לשריון" אשר תרם ותורם רבות לקידום היוזמה הנ"ל.