דבריו של נציג המשפחות השכולות, מר יואב רוזנבלום, אביו של סמל יגאל רוזנבלום ז"ל

 אשר נפל בליל 15-16 באוקטובר 1973 בקרב באיזור "החווה הסינית".

לכל היוזמים והעוסקים במלאכת ההנצחה של גדור 87, בו שרת ונפל בני יגאל הי"ד, מיטב ברכותי !

 לכל האורחים שבאו להשתתף עמנו תודתי !

 ולכם אחי, בני משפחתי - משפחת השכול:- אמהות, אבות, בנים ובנות, אחים, אחיות ובני משפחותיהם אבקש לייחד מספר מילים:

 חלפו כ- 32 שנה מאותם ימים בהם נלחמו יקירינו וחבריהם בחירוף נפש להפוך את מלחמת המחדל למלחמת הגבורה והניצחון - להצלת מדינתנו.

 את יסורי הצער על נפול יקירינו נושאים ונישא אנו משפחות השכול, עד סוף ימינו.

 הגמרא במסכת ברכות דף ה' עמוד א' אומרת: "תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלוש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, וכולן לא נתנן אלא ע"י יסורין. אלו הן: תורה, ארץ ישראל והעולם הבא". מה הם הייסורים בהם ניתנה לנו ארץ-שראל? במדרש תהילים מצאנו: משל לאב ובן שהיו מהלכים בדרך, התעייף הבן ואמר לאב: היכן היא המדינה? אמר לו: בני, סימן זה יהא בידך: אם ראית בית הקברות לפניך, הרי היא המדינה קרובה לך.

 הסימן לכינונה של המדינה הוא בית הקברות - אלו הם הייסורים בהם ניתנה לנו ארצנו .

 אחי היקרים! ראו נא, לא רק הייסורים הם שהביאונו עד הלום. - קיומה של מדינתנו המפוארת זה העשור השישי ניתנה לנו - לדור הגאולה - מכוח עליון וסמוי. אם היו אומרים לי לפני 57 שנים, כשנלחמתי במלחמת השחרור ומיטב חברי מלאו את בתי הקברות, שבעשור השישי למדינתנו נמנה בארצנו למעלה מ- 5 מליון מבני עמנו, הייתי אומר להם: חולמים אתם חלום. עמנו לא ייפרד מהגולה ולא יעלה לבנות את מולדתו. ראו את שהתרחש לנו, הסתכלו עד מרחבי האופק והתפעלו מהנעשה סביבכם וכל זאת בזכות עוצמת גבורתם של בנינו וחבריהם. בזכות אלו שמלאו את בתי העלמין וסימנו בזאת, כנאמר במדרש, את הדרך לעולים לארצנו לבנותה לעולמי עולמים.

 יסוד נוסף להצלחותינו הינו השמירה על אחדותנו !!

נאספנו כאן היום אחים וחברים מכל קצוות ארצנו. אין הבדל בין נשים לגברים, בין חילוניים ודתיים, בין עדה לעדה, בין בעלי דעה פוליטית זאת לאחרת.

כאן אנו עם אחד! !

הרשו לי לצטט משפט מהגלויה שקבלנו מיגאל בננו תוך כדי המלחמה העקובה מדם.

 כתב יגאל הי"ר:

"פוגש פה אנשים שונים שלא ציפיתי לראותם נלחמים. אבל, העם הזה גדול כשהוא מאוחד ודוהר למגר את האויב!"

 רואה אני את מילותיו של יגאל הי"ד כצוואה לנו ולדורות הבאים. מתפלל אני לאל שבמרומים שינחה אותנו ואת מנהיגינו בשכל טוב שנדע לשמור על אחדותנו: ללא שנאה ומלחמת אחים!  כי באחדותנו כוחנו וכוחנו רק באחדותנו!

  

יהיה זכר הנופלים עמנו ולא נשכחם לנצח!!