גדוד סיור 87      

הגדוד שהוביל אל הצליחה והמפנה

דברי ראש הועד למורשת גדוד סיור 87 - דני כצנלסון - הרופא הגדודי - בכנס (קליק על PLAY)