גדוד סיור 87      

The 87th. Armored Recon. Battalion

קישורים - Links

Armored Corps Mem.
IDF - Official Website
14th. Brigade