גדוד סיור 87      

The 87th. Armored Recon. Battalion

קישורים - Links

יד לשריון - לטרון אתר חטיבה 421 אתר של כוח שמוליק מילואימניק אכ"א אתר חטיבה 600 אתר חטיבה 14 אתר פלוגה י' גד' 79