משוררי גדוד סיור 87      

הגדוד שהוביל אל הצליחה והמפנה

איציק כהן, לוחם מגדוד 184 שאומץ על ידי גדוד סיור 87 - ונפצע

ילדי ההפקר

סופר את הכאבים

פנים

קובי שוחט, קמב"ץ פלוגה א', מ"פ ח/79

נעליים שחורות

שאול שינה, אלחוטן בגדוד הקשר האוגדתי

אמת מצמררת

רמי בר-אילן, לוחם מ- "כח שמוליק" הלחין ושר

סרטון וידאו באתר חטיבה 14